O stowarzyszeniu

Baza wiedzy

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Polski Rejestr Polipowatości powstało w 2017 roku w Poznaniu.
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz Pacjentów z rodzin z dziedzicznymi predyspozycjami do występowania polipowatości jelit oraz nowotworów układu pokarmowego.
Stowarzyszenie działa na rzecz pacjentów z dziedzicznymi predyspozycjami do polipowatości jelit do których należą:

O nas

Jakie są cele Stowarzyszenia?

Prowadzenie rejestru

Prowadzenie rejestru rodzin z dziedzicznymi predyspozycjami do występowania polipowatości jelit i nowotworów układu pokarmowego z Bankiem DNA, zarządzanie danymi rodowodowymi w ten sposób aby optymalizować koszty badań genetycznych.

Pomoc i doradztwo

Pomoc pacjentom z dziedzicznymi predyspozycjami do polipowatości jelit poprzez:
- edukację, wsparcie i doradztwo,
- prowadzenie badań o znaczeniu klinicznym,
- współdziałanie z towarzystwami skupiającymi osoby z dziedzicznymi predyspozycjami do występowania polipowatości jelit i nowotworów układu pokarmowego.

Dokumenty

Do pobrania