Stowarzyszenie
Polski Rejestr
Polipowatości

Dowiedz się więcej

Baza wiedzy

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Polski Rejestr Polipowatości powstało w 2017 roku w Poznaniu.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz Pacjentów z rodzin z dziedzicznymi predyspozycjami do występowania polipowatości jelit oraz nowotworów układu pokarmowego.

Stowarzyszenie działa na rzecz pacjentów z dziedzicznymi predyspozycjami do polipowatości jelit do których należą:

O nas

Jakie są cele Stowarzyszenia?

Prowadzenie rejestru

Prowadzenie rejestru rodzin z dziedzicznymi predyspozycjami do występowania polipowatości jelit i nowotworów układu pokarmowego z Bankiem DNA, zarządzanie danymi rodowodowymi w ten sposób aby optymalizować koszty badań genetycznych.

Pomoc i doradztwo

Pomoc pacjentom z dziedzicznymi predyspozycjami do polipowatości jelit poprzez:

- edukację, wsparcie i doradztwo,

- prowadzenie badań o znaczeniu klinicznym,

- współdziałanie z towarzystwami skupiającymi osoby z dziedzicznymi predyspozycjami do występowania polipowatości jelit i nowotworów układu pokarmowego.

Aktualności

Co się u nas dzieje?

Polipowatość młodzieńcza
18 lipca 2018
Rodzinna polipowatość gruczolakowata
16 lipca 2018
Zespół Peutza i Jeghersa
16 lipca 2018